• Die Weihnachten rücken immer näher und mit ihnen zwar einerseits die damit verbundenen …
 • Da ich ziemlich viel meiner Freizeit in Wien in Cafés verbringe und nicht gerade …
 • Just take it as it comes and trust the process. Meine Psychotherapeutin hat mich vor …
 • & WineObwohl ich in Brünn schon einige Male in meinem Leben war, habe ich …
 • take it as it comes

  einfach-nehmen_shineoffashion - 4

  Just take it as it comes and trust the process.

  Meine Psychotherapeutin hat mich vor kurzem auf etwas aufmerksam gemacht, was ich schon lange nicht akzeptieren wollte und gestern habe ich realisiert, dass sie ja vielleicht doch recht hat. Und ich habe es mir zu Herzen genommen.

  Ich habe immer alles hinterfragt, dass Wenn und Aber gesucht und mir über alles viel zu viele Gedanken gemacht, doch was ist, wenn es kein Wenn und Aber gibt? Was ist, wenn es einfach so ist, ohne irgendeinen Grund? Was ist, wenn das Gegenüber keine Absichten oder Gedanken hat und es einfach so macht? Warum muss ich mir darüber Gedanken machen und kann es einfach nicht akzeptieren, dass es jetzt so ist?

  Warum kann ich nicht im Moment leben und es einfach so nehmen? Das Gute daraus nehmen und es für mich nutzen? Warum kann ich es nicht so akzeptieren, wie es ist und Mal nicht auf die Zukunft denken? Ohne Wenn und Aber. Dem Menschen vertrauen und es nicht hinterfragen. Einfach den Moment nutzen und nur an das Positive denken, auch wenn es leichter gesagt als getan ist, und nicht immer im Allem Fehler und negative Seiten suchen. Das Leben wäre ja um so viel einfacher, wenn man sich nicht immer so viele Gedanken über alles machen würde und überall nur das Negative suchen würde.

  Dieser Post hat vielleicht keinen Hintergedanken oder großen Sinn, er dient eher als Reminder für mich und eine Art Erinnerung an euch. Lass uns Mal alles vergessen und das Leben so nehmen, wie es kommt, denn zwar haben wir vielleicht genug Zeit, aber das Leben vergeht viel zu schnell, um es sich selber so kompliziert zu machen.

  // Moje psycholožka mě před nedávnem na něco upozornila, co jsem už dlouho nechtěla akceptovat a včera jsem zrealizovala, že má asi pravdu. A vzala jsem si to k srdci. 

  Vždycky jsem nikomu nedůvěřovala, hledala ve všem když a ale a nade vším si dělala příliš mnoho myšlenek, ale co je, když žádný když a ale neexistuje? Co je, když to prostě tak je, bez žádnýho důvodu? Co je, když náš protějšek nemá žádný úmysly nebo postranní myšlenky a dělá to prostě jen tak? Proč nad tím musím tolik přemýšlet a nemůžu to prostě akceptovat, že to ted’ tak je? 

  Proč nemůžu žít v momentu a prostě to vzít, jak to je? Vzít si z toho to dobré a využít to pro sebe? Proč to nemůžu akceptovat, jak to je a nemyslet pořád na budoucnost? Bez toho, co kdyby. Tomu člověku prostě důvěřovat a nic nezpochybňovat. Prostě využít toho momentu a myslet jen na to pozitivní, i když se to lehčeji říká než děla, a nehledat ve všem chyby a negativní stránky. Život by přeci byl o tolik jednodušší, kdyby jsme si dělali míň myšlenek a nehledali ve všem pořád to negativní.

  Tenhle článek nemá žádný větší postranný úmysly nebo velkej smysl, slouží pro mě spíš jako reminder a jako taková připomínka na vás. Nechte nás všechno zapomenout a vzít ten život takovej, jakej je, protože sice máme možná všichni hodně času, ale život ubíhá příliš rychle na to, aby jsme si ho sami takhle znepříjomňovali.

  Schreibe einen Kommentar

  Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.